MÅRTEN GÅS MONTESSORIFÖRSKOLA

Styrelsen

marten_gas_earth_image

Mårten Gås Montessoriförening i Åhus, ekonomisk förening är ett föräldrakooperativ, och drivs alltså i regi av medlemmarna i föreningen.

I ett föräldrakooperativ krävs ett aktivt engagemang av alla familjerna. Man har som familj 1–2 gånger per termin ansvar för helgstädningen på en av avdelningarna. Veckan innan städning, har man en ansvarsvecka då man ansvarar för små reparationer och dyl. som ej kan vänta till den stora Fixardagen som vi har en gång per termin.

På Fixardagen samlas alla familjer och hjälps åt med större reparationer, städning eller dyl. som behövs göras. Vi tror att allt detta ger oss god kontakt med varandra och en unik möjlighet att påverka våra barns arbetsmiljö.

Förskoleverksamheten drivs ideellt av en styrelse som består av föräldrar i föreningen och väljs av medlemmarna på den årliga föreningsstämman. Det är viktigt att medlemmarna deltar i våra föreningsmöten och man bör också vara beredd att ställa upp och arbeta i styrelsen. Sittande styrelsemedlemmar är inte ålagda städning/fixarhelg pga. det styrelsearbete som görs varje månad.

Detta är den nuvarande styrelsen för föreningen:

Erik Dahlqvist – ordförande

Medlemmar:
Joanna Sjöström
Maria Månsäter
Caroline Jalkhagen Tribo
Niklas Tranäng