MÅRTEN GÅS MONTESSORIFÖRSKOLA

Om oss

marten_gas_earth_image

Välkommen till Mårten Gås Montessoriförskola

Mårten Gås Montessoriförening i Åhus är en ekonomisk förening och ett föräldrakooperativ.
Föreningen driver sedan 1990 en förskola där Montessoripedagogiken är grundtanken för verksamheten.
Verksamheten finansieras genom kommunala bidrag och avgifter.

På Mårten Gås finns tre avdelningar. Gässlingen, Färgsolen och Rosa tornet

På Gässlingen är barnen i åldrarna 1-3 år och här arbetar Camilla, som är utbildade förskollärare. Här jobbar också Johanna som är utbildad barnskötare och montessoripedagog, och Maja och Louise.

På Gässlingen är det 14 barn.

På Färgsolen är barnen 3-6 år och här arbetar Mette, Anna, Annika och Mia.
Mette och Anna är utbildade förskolelärare och montessoripedagoger, Annika är utbildad barnskötare och montessoripedagog. Mia arbetar som extra resurs.
På Färgsolen är det 16 barn

På Rosa Tornet är barnen 3-6 år och här arbetar Maggan, Caroline och Sanna.
Caroline är utbildad förskolelärare och montessoripedagog, Maggan är utbildad förskolelärare och har utbildning inom montessori.

På Rosa tornet är det 16 barn