MÅRTEN GÅS MONTESSORIFÖRSKOLA

Grundpelare

marten_gas_earth_image

Vår verksamhet bygger på montessoripedagogiken och har följande grundpelare:

Värdegrund

Varje barn bemöts med samma respekt, tilltro och värde men efter vars och ens förutsättningar och behov. Vi skall se det kompetenta barnet och främja dess personliga utveckling. Barnet skall känna självförtroende, tillit till sig själv och utveckla sin tilltro till att kunna förändra och påverka världen. Barnet har frihet under ansvar.

Barnsyn

Barn har en medfödd lust att vilja lära – horme. Barn har ett absorberande sinne d.v.s. det införlivar (tar till sig) det som finns omkring dem.
Barnet har perioder i sin utveckling då det är mer mottagligt för olika stimuli – sensitiva perioder.

Kunskapssyn

All inlärning sker individuellt och därför är miljön runt barnet viktig.
Barnet lär sig själv i den förberedda miljön och barnets lärande påverkas av allt och alla som omger barnet.
Barnen söker kunskap, får nya användbara erfarenheter och har en inre drivkraft – horme.