MÅRTEN GÅS MONTESSORIFÖRSKOLA

Om oss

marten_gas_earth_image

Välkommen till Mårten Gås Montessoriförskola

Mårten Gås Montessoriförening i Åhus är en ekonomisk förening och ett föräldrakooperativ.
Föreningen driver sedan 1990 en förskola där Montessoripedagogiken är grundtanken för verksamheten.
Verksamheten finansieras genom kommunala bidrag och avgifter.

På Mårten Gås finns tre avdelningar. Gässlingen, Färgsolen och Rosa tornet

På Gässlingen är barnen i åldrarna 1-3 år och här arbetar fyra pedagoger.

På Gässlingen är det 16 barn.

På Färgsolen är barnen 3-6 år och här arbetar tre pedagoger.
På Färgsolen är det 15 barn

På Rosa Tornet är barnen 3-6 år och här arbetar tre pedagoger.

På Rosa tornet är det 15 barn